image1
Minister Kuldipsingh begaat vier wettelijke overtredingen
woensdag 30 november 2022 14:27

reshMinister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZOTI), begaat vier wettelijke overtredingen. Tot die conclusie komt Sunil Sookhlall van de Stichting Huis voor Democratie en Rechtstaat.De eerste overtreding heeft te maken met het tekenen van een vergunning. Volgens hem is de wet Bedrijven en Beroepen overteden, omdat er hierin staat dat vergunningen alleen door de directeur van het ministerie getekend mogen worden. Toch zou Kuldipsing dit gedaan hebben.

Sookhlall vertelt ook dat Kuldipsingh gedurende enkele maanden dubbele salaris ontvangen heeft. Enerzijds als ambtenaar van het ministerie van Arbeid, Werkegelegenheid & Jeugdzaken en anderszijds als minister. Uit zijn onderzoek blijkt niet dat de gelden zijn teruggestort.


Volgens Sookhlall heeft de minister de wet ook overtreden door de maandelijkse krediet-opening van het ministerie, onder beheer te brengen van de onderdirecteur administratieve diensten. Hierdoor is controle op de besteding van SRD 200.000 op maandbasis, niet meer mogelijk.

Een vierde overtreding gaat om de comptabiliteitswet. Sookhlall zegt dat er ruim SRD 33.000,- is uitgegeven door het ministerie, zonder een openbare aanbesteding. Bij wet is een openbare aanbesteding verplicht voor bedragen boven SRD 25.000,-.

 

ABC Nieuws

Written on 03 februari 2023, 14.56
Gisteren werd in de Nationale Assemblee de behandeling over de wijziging van de personeelswet voortgezet. Bij interruptie van de oppositie werd de vraag opgeworpen wat de positie van de directeur van de Belastingdienst is.De fractieleider van de coalitie Asis Gajadien zei dat deze kwestie reeds lang aan...
Written on 03 februari 2023, 14.54
Het minimumuurloon moet worden opgetrokken van 20 SRD naar 38,50. Dit is het advies van de Nationale Loonraad aan het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.De commissie ‘Armoedegrens’ van dit ministerie heeft tevens berekend dat de netto armoedegrens voor een gezin van vier personen nu...
Written on 03 februari 2023, 14.50
De Nationale Bloedbank, die onderdeel is van Het Surinaamse Rode Kruis, zoekt nog altijd naar donoren van bloed. Directeur Glenn Wijngaarde zegt dat er geen tekort is aan bloed, maar wel een tekort aan donoren. Hij roept burgers daarom op om zich op te geven als donor.Ideaal is het als 2% van de...
Written on 03 februari 2023, 14.49
Medio december van het afgelopen jaar werd het ‘Volkstribunaal’ voor inheemse en tribale volken geïnstalleerd door granman Albert Aboikoni der Saramaccaners.Het Volkstribunaal gaat zich buigen over schendingen van mensenrechten en regels in woongebieden van inheemse en tribale volken. Afgelopen dinsdag...
Written on 03 februari 2023, 14.47
President  Chandrikapersad Santokhi, viert vandaag zijn 64ste verjaardag. Santokhi werd op 13 juli 2020 bij acclamatie door De Nationale Assemblée gekozen en op 16 juli beëdigd tot president. Daarnaast is hij ook sinds 2011 voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). Voorafgaand aan...


Online Guests

We hebben 122 gasten online

Poll

Voor toegang tot steeds meer plekken/ activiteiten wordt volledige vaccinatie vereist